Privacy- en cookieverklaring

Privacy Statement Van Raam

Van Raam neemt jouw privacy erg serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement van Van Raam leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van deze persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement goed door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@vanraam.com.
 

Wie is Van Raam?

Van Raam is een B.V. met als volledige naam Van Raam Reha Bikes B.V. Gevestigd aan het adres: Guldenweg 23, 7051 HT, VARSSEVELD.

Van Raam staat bij de Kamer van Koophandel (KVK) inschreven in het handelsregister onder nummer: 09091449

Van Raam Reha Bikes B.V. (hierna ook: Van Raam genoemd) verwerkt persoonsgegevens via de website:  www.vanraam.com, www.rollfiets.de, de configurator module (stel je fiets samen): https://webshop.vanraam.nl/configurator en de webshop voor dealers om onderdelen te bestelen https://webshop.vanraam.nl (hierna: de “Website”)

Hoe gebruikt Van Raam jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Van Raam persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Van Raam voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Van Raam worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Core Business website: www.vanraam.com en www.rollfiets.de
 
 • Doeleinde: Mensen informeren over van Raam en de producten van Van Raam.

 • Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, de door jezelf ingevulde informatie op open invulvelden. 

 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.

 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

​De configurator module (stel je fiets samen): https://webshop.vanraam.nl/configurator

 • Doeleinde: Zelf interactief een specifieke Van Raam fiets samenstellen.

 • Gegevens: Naam en woonplaats-gegevens, e-mailadres, de door jezelf ingevulde informatie op open invulvelden en eventueel door jezelf bijgevoegde bijlagen.

 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.

 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

​De webshop module (onderdelen bestellen): https://webshop.vanraam.nl

 • Doeleinde: Door dealers bestellen van onderdelen bij Van Raam.

 • Gegevens: Geslacht, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), faxnummer, land optioneel, naam bedrijf, KVK-nummer, e-mailadres, de door jezelf ingevulde informatie op open invulvelden en eventueel door jezelf bijgevoegde bijlagen voorkeur om nieuwsbrief te ontvangen

 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.

 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Van Raam heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt tijdens jouw gebruik van de websites van Van Raam www.vanraam.com, www.rollfiets.de  het samenstellen van een fiets bij de configuratormodule of, voor dealers, bij het bestellen van onderdelen. 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Van Raam over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je hiertoe een verzoek doen bij Van Raam. Je kunt Van Raam verzoeken je gegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Van Raam te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Van Raam of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens die Van Raam vastlegt te verkrijgen. Van Raam zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Van Raam je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Van Raam

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vanraam.com. Van Raam zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Van Raam een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Van Raam je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Verwerkers, zoals Google (voor analytics en adwords), Mailchimp (voor e-mailmarketing), Frontis, Kentico en Solvisoft (voor Hosting en CMS)

Het kan zijn dat Van Raam verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan door Van Raam ingeschakelde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Van Raam gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Van Raam jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kan je te allen tijde intrekken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Van Raam je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail naar info@vanraam.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Van Raam jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@vanraam.com Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Cookie Statement Van Raam

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan Van Raam Reha Bikes B.V. (hierna ook: Van Raam genoemd) gebruik maakt via de website www.vanraam.com, www.rollfiets.de, de configurator module (stel je fiets samen) https://webshop.vanraam.nl/configurator en de webshop voor dealers om onderdelen te bestelen https://webshop.vanraam.nl (hierna: de “Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.
 

Welke cookies gebruikt Van Raam?

Functionele cookies
Van Raam maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.
 

Social plug ins

Via de Website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, zoals Facebook, Google+, Twitter, Slideshare, Pintrest, Instagram, Linkedin en  Youtube.  Met behulp van deze zogenaamde social plugins kun je informatie op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op jouw apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben jouw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan Van Raam voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.
 
Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.
 
Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Privacy Statement

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement vind je hierboven.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via de Website bekend gemaakt.

Vragen

Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar: info@vanraam.com