Service

Keurmerken van Van Raam

Kwaliteit van onze Van Raam fietsen vinden wij erg belangrijk en mede daarom hebben wij meerderde keurmerken en zijn we lid van branchevereniging Firevaned. Ook zijn we erg trots op diverse prijzen en onderscheidingen die we de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen.

Keurmerken en aangesloten organisaties

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Van Raam is in het bezit van diverse belangrijke keurmerken en kan hiermee kwaliteit garanderen. Ook is Van Raam aangesloten bij de branchevereniging en blijven we innoveren dankzij de innovatiehub en Smart Industry. 

Bekijk hieronder het schematische overzicht van alle normen en wetgeving waaraan Van Raam voldoet. De basis is de ce-verklaring:

keurmerken van Van Raam
Regelgeving spinnenweb Van Raam
  1. CE-verklaring

  2. ISO 9001

  3. Machinerichtelijn

  4. RED

  5. Lid van branchevereniging Firevaned (Nationaal Hulpmiddelen)

  6. Keurmerk Nationaal Hulpmiddelen

  7. Gedragscode Medische Hulpmiddelen

  8. MDR Wetgeving

  9. Innovatiehub Innovar

  10. Lid van Smart Industry

1. CE-verklaring 

Van Raam fietsen worden afgeleverd met een CE-verklaring. Op de CE-verklaring is terug te vinden aan welke Europese normen en richtlijnen de producten voldoen.

2. ISO 9001

Kwaliteit staat bij van Raam voorop! We produceren Nederlandse kwaliteitsfietsen voor volwassen en kinderen. Om aan te tonen dat we aan verschillende kwaliteitseisen voldoen zijn we ISO 9001:2015 gecertificeerd. 
 
ISO (International Organisatie voor Standaardisatie) is een internationale organisatie die normen vaststelt. ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Hierin staan eisen waarmee bedrijven de kwaliteit van hun producten en diensten kunnen beheersen en verbeteren. Ook geeft de norm richtlijnen voor het continu verbeteren van de klanttevredenheid.

Meer over het ISO-certificaat

3. Machinerichtlijn

De machinerichtlijn bestaat uit eisen voor machines die binnen de Europese Unie op de markt worden gebracht. Deze veiligheids- en gezondheidseisen zijn dus van toepassing op machines in de ontwerpfase en die voor de eerste keer geproduceerd wordt. Onder de machinerichtlijn vallen ook aangedreven, rollende machines, zoals bijvoorbeeld fietsen. Wij voldoen aan de Machinerichtlijn met onze machines en fietsen.

4. RED

De Richtlijn Radioapparatuur (RED) is van toepassing op alle apparatuur met een ingebouwde zender of ontvanger die gebruik maakt van het radiospectrum. Onder radioapparatuur vallen onder andere radio's, televisies, mobiele telefoons, draadloze wifi-apparatuur en allerlei 'smart'-apparatuur, zoals ook onze elektrische fietsen. De richtlijn moet waarborgen dat de apparatuur voldoet aan essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en geen storingen veroorzaakt op andere apparatuur. Door de telematica module in ons elektrosysteem hebben we te maken met deze richtlijn, waar we aan voldoen.

Nationaal Hulpmiddelen

5. Van Raam is lid van de Branchevereniging Firevaned

Firevaned is de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen.

6. Keurmerk Nationaal Hulpmiddelen

Branchevereniging Firevaned, de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen, heeft het initiatief genomen om een onafhankelijk keurmerk in te richten. In 2014 is het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH) gelanceerd. 

Bedrijven kunnen door middel van dit keurmerk aantonen dat zij het maximale doen om service, kwaliteit en beschikbaarheid te waarborgen. Als producent van aangepaste fietsen is Van Raam lid van Firevaned en werken wij mee aan de gezamenlijk missie om samen te bouwen aan een sterke branche. 

Nationaal keurmerk Hulpmiddelen

nationaal keurmerk hulpmiddelen van raam
Van Raam is in bezit van het nationaal keurmerk Hulpmiddelen

7. Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Van Raam heeft zich als leverancier van medische hulpmiddelen aangesloten en verplicht tot naleving van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. De Gedragscode is opgesteld tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en de partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over de aanschaf en/of de toepassing daarvan. De gedragsregels die hiervoor zijn opgesteld zorgen voor een transparantie en verantwoorde omgang tussen beide partijen. Door ondertekening van de Gedragscode verplichten leveranciers, zorgprofessionals en zorginstellingen zich tot naleving van de daarin vastgestelde gedragsregels. Deze zijn gebaseerd op wederkerigheid; wat de ene partij niet mag aanbieden of geven, mag de andere partij ook niet vragen of accepteren.

Lees op de website van Gedragscode Medische Hulpmiddelen meer over deze gedragscode.

Meer over de GMH

8. MDR Wetgeving

MDR (Medical Device Regulation) is de nieuwe Verordening Medische Hulpmiddelen, die in de plaats van de vroegere MDD (Richtlijn Medische Hulpmiddelen) is gekomen in Europa.

Eén van de belangrijkste onderdelen in deze wet is dat medische hulpmiddelen beter traceerbaar zijn in de hele keten. Hiervoor is het unieke nummer van de fiets uitgebreid tot een zogenaamde UDI, Unique Device Identification. De benodigde GS1-barcodes zijn hiervoor beschikbaar, deze moeten vanaf 26 mei 2025 ook daadwerkelijk op het product van Van Raam zichtbaar zijn. Deze datum geldt namelijk voor producten die vallen onder klasse 1, zoals de fietsen van Van Raam.
 
De Basic-UDI-DI is vanaf 26 mei 2021 op de conformiteitsverklaring opgenomen. Elke productgroep, zoals bijvoorbeeld Easy Rider 3 of Fun2Go, heeft zijn eigen Basic-UDI-DI. Deze Basic-UDI-DI vormt in combinatie met het framenummer, de Production Identifier (PI), op de fiets het unieke nummer zoals in de MDR geëist. Het framenummer werd altijd al door Van Raam op de fiets aangebracht middels een barcode en is een uniek nummer voor elke geproduceerde fiets. De barcode op de conformiteitsverklaring en het framenummer op de fiets vormen samen het UDI.
 
Naast deze coderingen moet er vanuit de MDR ook Post Market Surveillance en Klinisch Onderzoek worden uitgevoerd. Dit betekent dat er onderzocht moet worden of de producten die Van Raam op de markt brengt ook daadwerkelijk aansluiten bij de medische aard die het product hoort te ondersteunen.

Meer weten over de Europese wetgeving MDR? Klik op onderstaande button.

Meer over de MDR

9. Innovatiehub Innovar

Van Raam is initiatiefnemer en deelnemer van de Innovatiehub Innovar die in 2012 is gestart. Innovar is een samenwerking tussen drie bedrijven uit Varsseveld; Van Raam, Contour en Waterkracht. Stagiaires die via Innovar gaan stagelopen binnen één van deze bedrijven krijgen extra begeleiding van een Hubmanager.

10. Lid van Smart Industry Oost-Nederland en kopgroep BOOST

Al veel bedrijven zijn betrokken bij Smart-Industry, maar 5 actieve ondernemers, waaronder Van Raam, vormen de ‘kopgroep BOOST’. BOOST is de actieagenda voor Smart Industry in Oost-Nederland en maakt Oost-Nederland klaar voor Smart Industry. 

Zij zijn een kennis- en inspiratiebron voor andere ondernemers op het gebied van Smart Industry.  Ze hebben een Actieagenda gemaakt waarmee ze smart industry in de Oost-Nederlandse bedrijfscultuur helpen te integreren.

Meer over Smart Industry

Heb je nog vragen?

Wij helpen je graag! Bekijk onze contactpagina of neem contact met ons op via de onderstaande mogelijkheden