Toegestane breedte fiets op fietspad

Hoe breed mag een (driewiel)fiets zijn? Mag ik met een aangepaste fiets op het fietspad fietsen? Mag ik met de Fun2Go duofiets zowel op het fietspad als op de rijbaan fietsen? In dit artikel staat een korte uitleg over de wetten en regels omtrent afmetingen van fietsen en de plaats op de weg waar gefietst mag worden met een twee- of driewieler. 


Volwassen driewieler

Afmeting fiets

In de 'Regeling tot uitvoering de hoofdstukken III en VI van de Wegenverkeerswet 1994 (Regeling voertuigen)1' staat het volgende over de breedte van een fiets:

 1. Fietsen op twee wielen mogen niet breder zijn dan 0,75 meter
 2. Fietsen op meer dan twee wielen en fietsen met zijspanwagen mogen niet breder zijn dan 1,50 meter
De Balance lage instapfiets, Twinny Tandem, Kivo tandem en de loophulp City zijn de tweewielfietsen bij Van Raam en zijn niet breder dan 0,75 meter. Alle overige fietsen, zoals de driewielers, rolstoelfietsen en tandems hebben drie wielen en zijn niet breder dan 1,50 meter.

Fun2Go plaats op de rijbaan Van Raam

Plaats op de rijbaan

Het 'Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990)2' geeft aan waar je met een fiets mag fietsen: 

 1. Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad. 
 2. Zij gebruiken de rijbaan indien een verplicht fietspad of een fiets/ bromfietspad ontbreekt.
 3. Zij mogen het onverplichte fietspad gebruiken. 
 4. Bestuurders van fietsen op meer dan twee wielen die met inbegrip van lading breder zijn dan 0,75 meter en van fietsen met aanhangwagen die met inbegrip van de lating breder zijn dan 0,75 meter mogen de rijbaangebruiken.   


Conclusie

Met alle aangepaste fietsen van Van Raam mag dus worden gefietst op het fietspad. De breedste fiets van Van Raam is de Fun2Go duofiets, een driewieltandem met een maximale breedte van 1,13 meter. Omdat de Fun2Go drie wielen heeft en breder is dan 0,75 meter mag er ook op de rijbaan gefietst worden met deze fiets.

1: Bronvermelding: Regeling voertuigen, Artikel 5, afdeling 9. Geldend op 27-2-2015  
2:Bronvermelding: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), Hoofdstuk II,     Verkeersregels, Artikel 5. Geldend op 27-2-2015