Samenscholing geboden visieboek interview marjolein boezel Van Raam

Nieuws

Interview Marjolein boezel in visieboek Samenscholing Geboden

Van Raam \ Personeel
Van Raam
Samenscholing geboden visieboek interview marjolein boezel Van Raam

Dat de koppeling tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt anders moet worden ingericht, is al lange tijd bekend. Er dreigt in de komende jaren wederom veel talent verloren te gaan door de mismatch tussen de twee werelden. Samen met de Oost NL, de gezamenlijke Gelderse mbo’s en de Open Innovation Academy heeft provincie Gelderland het voortouw genomen om dit probleem aan te pakken. De Provincie introduceerde hiervoor een nieuwe aanpak: ‘Samenscholing Geboden’. Minder regels, meer vertrouwen, meer ‘dwars’ verbinden op regionaal niveau.

Visieboek Samenscholing geboden

Het praktische visieboek over onderwijs, arbeidsmarkt en de koppeling daartussen biedt een breed scala aan invalshoeken vanuit visionairs en experts. In totaal deden 45 mensen mee – niet allen uit de directe werkvelden, maar ook studenten, ouders, politici, auteurs, overheidsfunctionarissen en wetenschappers delen hun kennis en ervaring. Het boek ‘Samenscholing Geboden’ geeft niet alleen de uitwerking van de interviews en persoonlijke visies weer, maar beschrijft ook nieuwe manieren om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.
 
Tijdens een uitgebreide interviewronde is de mening gevraagd van zowel (inter)nationale als regionale visionairs over de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  Eén van de geïnterviewden is Marjolein Boezel, Financieel/HRM directeur bij Van Raam.

samenscholing geboden visieboek interview Marjolein Boezel Van Raam

Marjolein Boezel: Trial & Error

Marjolein Boezel over o.a. het personeelsbestand binnen Van Raam, het belang van waarden en normen, arbeidsmobiliteit, accreditatietrajecten voor opleidingen, de innovatiehub Innovar en de HR-strategie van bedrijven.

Lees hier het interview met Marjolein

Meer informatie over het boek

Het boek ‘Samenscholing Geboden’ is volledig geproduceerd in Gelderland, met duurzame  materialen. Bekijk de website van open innovation academy voor meer informatie over het boek, het inkijkexemplaar en om het boek te bestellen.

van raam logo staand
Geschreven door
Van Raam

Heb je nog vragen?

Wij helpen je graag! Bekijk onze contactpagina of neem contact met ons op via de onderstaande mogelijkheden