Garantie Van Raam fiets

In dit artikel is informatie opgenomen over de CE-verklaring en garantiebepalingen van alle aangepaste fietsen van Van Raam.   
 

Garantie

De garantie geldt voor alle gebreken aan het product, waarvan is aangetoond dat de oorzaak een materiaal- of fabricagefout is. 

Wij geven vijf jaar garantie op het frame en de voorvork. Voor alle accessoires en overige onderdelen (uitgezonderd slijtagedelen), hanteren we een garantieperiode van twee jaar. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik en onderhoud van de fiets, zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.   
 

CE-verklaring Van Raam fiets

De conformiteitsverklaring vindt u op onze website onder elke fiets bij prijs/documentatie.   
 

Vervallen garantie en CE-verklaring

De garantie en CE-verklaring vervallen indien er aanpassingen of veranderingen met andere onderdelen dan die van Van Raam worden uitgevoerd of indien er wijzigingen op de originele constructie worden toegepast, zonder toestemming van Van Raam. 

Let hier vooral op bij niet af fabriek gemonteerde trapondersteuning. De trapondersteuning van Van Raam herkent u aan de Van Raam logo’s op de Silent accu en op het display en de specifieke eigenschappen zoals achteruit kunnen fietsen met ingeschakelde trapondersteuning.   

 

Waarschuwing: Het ontbreken van een CE-verklaring kan leiden totproblemen bij het verzekeren van uw fiets.   

Let op! Zowel de garantie als de productaansprakelijkheid in het algemeen vervalt indien de instructies in de gebruiksaanwijzing (opgenomen op onze website bij elke fiets onder het tabblad prijs/ documentatie) niet zijn opgevolgd